Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános rendelkezések

Az Attila Baromfibolt Kft., a továbbiakban Attila Baromfi, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy az Attila Baromfi a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.
Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat az Attila Baromfi által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek az Attila Baromfi weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

 

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Attila Baromfibolt Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1131 Budapest, Futár u. 27. (www.attilabaromfi.hu; +36205401251; attilabaromfibolt@gmail.com).

Az Attila Baromfi a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel, illetve a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Attila Baromfitól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Kijelentjük, hogy az Attila Baromfi birtokolja az oldalainkon látható információkat. A attilabaromfi.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. A vásárlók a rendelés leadásával (az 'Elküld' gomb megnyomásával) az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

3. Személyes adatok további kezelése

Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről
Adatait Ön a rendelési / kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek
Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy az Attila baromfi kezelje

  • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen az Attila baromfi részére megadott, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)

  • az Attila baromfi folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy e-mail levelezéseket, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)

  • az Attila baromfi weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait, (adatkezelés célja: weboldal optimalizálás)

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a fenti elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

4. Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 

5. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

  • Helyesbítéshez való jog

  • Törléshez való jog

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

  • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

  • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog

Az Attila baromfi jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha az Attila baromfi bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IIlyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a fent megadott címen.